×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه جنوب غرب خوزستان


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه غرب گیلان


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بوانات


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لامرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شمال خوزستان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مرکزی گیلان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اردکان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر استهبان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سروآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تعریف مجموعه شهری و شاخصهای آن


آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده


آیین‌نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه


آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه


آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص)


مصوبات وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید با رعایت تصویب‌نامه شماره 241869 ت42087هـ ـ 22 12 1387


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بیست و شش منطقه در استان اردبیل به عنوان مناطق نمونه گردشگری


رأی شماره 214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه طرح شکایت از ناحیه وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد


رأی شماره 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم پرداخت هزینه دانشجویی به دانشجویان PHD که فاقد عنوان دستیاری هستند


رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2ـ2 دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره 29459 1 86 مورخ 9 5 1386 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری