×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

تصویب‎نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارس


تصویب‎نامه درخصوص تشکیل کارگروهی جهت حل معضلات آموزش و پرورش


تصویب‎نامه درخصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان


تصویب‌نامه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای جدیدالتأسیس تولیدی و گردشگری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های گردشگری


تصویب‌نامه در خصوص اختیارات هیئت وزیران در مورد تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی


قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب


قانون اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


رأی شماره 636 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی طرح شکایت بابت حقوق دوران بازنشستگی که نی بایست به طرفیت سازمان بازنشستگی و وزارتخانه و یا سازمان دولتی مطبوع صورت گیرد


رأی شماره643 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار


رأی شماره945 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز کاهش حقوق ماهانه کارکنانی که از وزارت جهاد کشاورزی در اجرای توافقنامه مورخ 27 6 1381 به وزارت راه و ترابری منتقل گردیده‌اند


رأی شماره 642 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه حکم بازنشستگی نافی حق مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت نیست


رأی شماره640 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعلام تشابه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری


رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال بند2 بخش سوم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد 2ـ بازپرداخت مستمری و مزایای 132 روز


رأی شماره567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی


ضوابط ارایه تسهیلات ساخت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا


تصویب‌نامه درخصوص معافیت سود بازرگانی گمرک جلفا و نوردوز


تصویب‌نامه در خصوص ایجاد بخش « گاریزات» به مرکزیت روستای بخ شامل دهستان‌های گاریزات و کهدوئیه در شهرستان تفت استان یزد


تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای « رشک شاوور» از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان به شهر


تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام شهر « طاهری» از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگان در استان بوشهر به شهر « سیراف»


تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام بخش مرکزی شهرستان « سرایان» از توابع استان خراسان جنوبی به بخش « آیسک»