×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر صباشهر


رأی شماره 440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی


رأی شماره 449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار


رأی شماره 430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ازدیاد حقوق بازنشستگی مطابق سنوات خدمت


رأی شماره 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186 1800 مورخ 16 6 1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی


رأی شماره 1442 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری


رأی شماره 331- 332 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 50 760 مورخ 22 12 1386 وزارت آموزش و پرورش


رأی شماره 1477-1481 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتهائی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال


ماده واحده « شمول اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز»


مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


الحاق تبصره (3) به جزء « د» اصلاحی ماده (4) آیین‌نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی


تصویب‌نامه در مورد تنفیذ مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده9 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی


آیین‌نامه حفاظتی ماشین‌های سنگزنی


آیین‌نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه‌های وسایط نقلیه 1387


دستورالعمل مواد 6 و 8 آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 189211 ت34191هـ مورخ 21 11 1386


اصلاح تصویب‌نامه شماره 130611 ت35746هـ مورخ 12 10 1385


اصلاح فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره 805 ت39469هـ مورخ 5 1 1387


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای سراب باغ مرکز بخش سراب باغ از توابع شهرستان آبدانان به شهر


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای تازه کند قدیم مرکز بخش تازه کند از توابع شهرستان پارس‌آباد در استان اردبیل به شهر