×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (1) ماده (2) آیین‌نامه انتشار اوراق مشارکت بانک مسکن


اصلاح بند « ج» ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند(7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور راجع به تأمین نهاده‌های تولیدی به کشاورزان گندم‌کار


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی


قانون افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور


بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرائی


بخشنامه اصلاحیبه دوایر اجرای احکام دادسراهای عمومی و انقلاب، نظامی و دادگاه‌های عمومی بخش


رأی شماره 279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم اخراج که به لحاظ غیبت صادر گردیده و بازگشت به کار


رأی شماره 280 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعاده به خدمت


رأی شماره278 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام‌ آموزش و پرورش به تبدیل حکم آموزگاری به دبیری


رأی شماره277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی هیأت حل‌اختلاف و به خواسته بازگشت به کار


رأی شماره 274 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل 01 41 27860 مورخ 29 7 1386 مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان


اصلاحیه تصویب‌نامه در خصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد خشکسالی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و جرایم مصارف مازاد بر الگو


اصلاح تصویب‌نامه شماره 30330 ت34925هـ مورخ 30 2 1386


اصلاح بند (3) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت


اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی