×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

رأی شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی براساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریا


رأی شماره 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تأمین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان عمل قانونی ندارد


رأی شماره190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 9 دستورالعمل اجرائی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


رأی شماره188 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محموله‎های عبوری از پل سوم شهر اهواز


رأی شماره 191 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 11083 مورخ 31 4 1386 اداره کل مالیاتی اصفهان


آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387


تصویب‌نامه درخصوص تعیین نرخ جبرانی و تعرفه‌های خدمات دامپزشکی


تصویب‌نامه درخصوص حذف بند (3) جدول مصوبه شماره 33392 ت129ک مورخ5 3 1387 موضوع عوارض صادراتی سیب‌زمینی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درمورد صدور و توزیع کارت سوخت موقت و سهمیه سوخت بنزین ویژه جانبازان


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص عرضه بنزین سوپر با نرخ آزاد


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درمورد حذف سهمیه سوخت بنزین ویژه استانها از تاریخ 1 4 1387


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درمورد بنزین یارانه‌ای به خودروهای سواری تولید داخل


بخشنامه به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور


رأی شماره 145 ـ 144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مستخدمین تمام وقت واجد شرایط در سازمان تعزیرات حکومتی با داشتن حداقل مدرک کاردانی و دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 24 12 1381 امکان تبدیل وضع آنان از قراردادی به رسمی وجود خواهد داشت


رأی شماره 141 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغلی که استانداردشده و شاغلین مربوط بیش از حد استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌نمایند فوق‌العاده کارانه دریافت می‌نمایند لیکن تعیین استاندارد مشاغل خاص به عهده سازمان امور اداری استخدامی می‌باشد


رأی شماره134 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حکم مقرر درخصوص استخدام معلمان حق‌التدریس وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ظهور در شمول حکم مقنن به افرادی دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا بالاتر باشند


رأی شماره 130 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‌های دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات دولتی از جهت مغایرت باقانون یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه از تاریخ صدور دادنامه بوده و تسری مدلول دادنامه‌های هیأت عم


رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره39 14 201 م 4 ن مورخ 14 10 1381 ستاد کل نیروهای مسلح


رأی شماره116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است


رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صدور مجوز ارتقاء گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی مختص فارغ‌التحصیلان دوساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی در فاصله بین سالهای 1340 تا 1346 بوده است