×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (8) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


اصلاح جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783 ت38855هـ مورخ 1 10 1386


اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور


تصویب نامه درخصوص تأمین آب مورد نیاز دامداریهای مجاز مستقر در حاشیه و داخل شهرها و روستاها در مجتمع‌های جدید


تصویب‌نامه درخصوص اقلام ممنوع الورود توسط ملوانان


تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی شصت و سه (63) قلم از کالاهای وارداتی


تصویب‌نامه درخصوص خرید و تحویل‌گیری برگ سبز چای مازاد بر فروش کشاورزان به کارخانه‌های بخش خصوصی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی


مصوبه « انتخاب یک عضو صاحبنظر در هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» (ویژه معارف و علوم انسانی)(مصوب جلسه 622 مورخ 27 1 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


مصوبه « اصلاح و تکمیل ماده3 آیین‌نامه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» (مصوب جلسه 533 مورخ 7 11 1382)(مصوب جلسه 622 مورخ 27 1 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده3 و تکمیل بند5 ماده5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» (مصوب جلسه 608 مورخ 19 4 1386)(مصوب جلسه 623 مورخ 10 2 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


سیاست‌ها و ضوابط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)(مصوب جلسه 623 مورخ 10 2 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


رأی شماره 1045 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 10 0634 مورخ 29 7 1376 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت


رأی شماره 1130 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 57972 5010 مورخ 14 6 1385 سازمان تامین اجتماعی


رأی شماره 1248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 5 2 1376 بانک کشاورزی


رأی شماره 825، 826 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان


رأی شماره 1136 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق


رأی شماره 1552 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان


رأی شماره 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی