×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع‌به تنفیذ اجازه اجرای جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال1387


تصویب‌نامه در مورد تعیین فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1387


اصلاح بند6 تصمیم‌نامه موضوع سیاستگذاری بازسازی شهربم


اصلاح مواد (5) و (6) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور


اصلاح در ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (127) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات


اصلاح ماده (30) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز


تصویب‌نامه درخصوص اعطای سهام شرکتهای دولتی به عنوان پاداش پایان خدمت کارکنان دولت


دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار


آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


آیین‌نامه اجرایی جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه درخصوص اجازه ورود وسایل زندگی مورد استفاده ساکنان شهرستان ابوموسی با معافیت از پرداخت سود بازرگانی


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمد ناظمی اردکانی به عنوان استاندار استان قم


تصویب‌نامه در مورد انتقال وظایف اجرایی و امور تصدی سازمان ایرانگردی و جهانگردی (سابق) به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی


تصویب‌نامه در مورد تعیین حق سرانه بیمه پایه درمان ماهیانه صندوق خویش فرمایان


ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور


دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی