×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

رأی شماره 502 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 1956 1100 مورخ 26 12 1377 سازمان تامین اجتماعی


رأی شماره 964 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره 2 از بند (الف ـ2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18 10 1380 شورای اسلامی شهر کرمان


رأی شماره 661 ـ 662 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال ماده 6 آیین‎نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات مصوب 8 7 1366 هیأت وزیران 2ـ بند 334 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی 3 تبصره ماده 31 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317


تصویب‌نامه درخصوص ضوابط پرداخت پاداش آخر سال1386


قانون مبارزه با پولشویی


قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی


قانون تعیین حق‌التدریس آموزشیاران نهضت سوادآموزی


قانون الحاق یک جزء به بند (هـ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرح هادی روستاها


اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تعرفه همودیالیز با بافربیکربنات


تصویب‌نامه درخصوص واگذاری کلیه سهام دولتی و متعلق به دولت در بورس


بخشنامه به واحدهای قضایی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


لزوم پیش‌بینی پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی و عمرانی و انتخاب کارگروه تهیه آئین‌نامه‌های مربوطه(مصوب جلسه 618 مورخ 2 11 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


اساسنامه جشنواره پروین اعتصامی(مصوب جلسه 618 مورخ 2 11 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


تأیید انتخاب 2 نفر از اعضای شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی(مصوب جلسه 618 مورخ 2 11 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی(مصوب جلسه 618 مورخ 2 11 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


انتخاب اعضای حقیقی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی(مصوب جلسه 617 مورخ 4 10 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تولید، فرآوری و بازرگانی چای


آیین‌نامه اجرایی ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح تصویب‌نامه موضوع عوارض صادرات آهن‌‌آلات قراضه و ضایعات فلزی