×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم بهزیستی و توانبخشی و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی‌شاپور اهواز(مصوب جلسه 617 مورخ 4 10 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


رأی شماره 430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی


رأی شماره 676 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان وصول عوارض از محل فروش آهن‌آلات قراضه


رأی شماره 424 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل تأسیس و راه‌اندازی مرکز مشاوره به شماره 011 1 04 101 74 19 مورخ 25 4 1381 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 423 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 9 5 111 01 402 مورخ 25 7 1378 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 529 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032 3 مورخ 24 9 1384 اداره کل امور مالیاتی اصفهان


رأی شماره542 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند آخر دستورالعمل شماره14835 33 مورخ 28 12 1380 وزارت صنایع و معادن


رأی شماره425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 30 17 01 402 مورخ 4 4 1381 نیروی انتظامی


دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضائیه


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سنندج


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق کرمان


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق بیستون


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق دماوند


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سهند


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شیروان


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آبادان


اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود


تصویب‌نامه درخصوص تأمین خسارت‌های بدنی برای پرونده‌های واصل شده از صندوق دیه بیت‌المال در سال جاری