×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 58538 ت26118هـ مورخ 22 12 1380


آیین‌نامه ساماندهی پوشش فراگیر خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای لطیفی از توابع دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس به شهر لطیفی


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای لطیفی از توابع دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس به شهر لطیفی


تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای گنداب از توابع دهستان قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوی به روستای قنداب


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای ترکالکی از توابع دهستان عقیلی بخش عقیلی شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر ترکالکی


تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام شهر حسین‌آباد از توابع بخش انار شهرستان رفسنجان در استان کرمان به شهر امین‌شهر


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای دارخوین و چوئبده به شهر


آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)


قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان


بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جوادآباد


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آبسرد


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر باقرشهر


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شریف‌آباد


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیلان


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بافق


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگان


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386کل کشور


آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها