×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 1832 ت21140ک مورخ 15 2 1378


اصلاح بند (ب) ماده (3) آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری


تصویب‌نامه درخصوص کاهش تعرفه سود بازرگانی شیرخشک صنعتی


تصویب‌نامه درخصوص اختصاص دویست هکتار اراضی واقع در غرب بندر شهیدرجایی به سازمان منطقه آزاد قشم


تصویب‌نامه درخصوص الحاق حوضچه و اراضی هفده هکتاری پایانه کانتینری واقع در جنوب غربی و اراضی هفتاد هکتاری جزیره نگین واقع در شمال شرقی بندر بوشهر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر


تصویب‌نامه درخصوص الحاق حوضچه و اراضی پشتیبانی بندر به محدوده منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر


تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


رأی شماره389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 250 60362 58180 مورخ 11 11 1383 اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز


رأی شماره335 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح


رأی شماره393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 39 آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت


رأی شماره684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اصلاح دادنامه 206 مورخ 25 5 1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


رأی شماره354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 14 آیین‌نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368


رأی شماره260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل مورخ 8 4 1383 وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن


رأی شماره352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 1 250 01 402 ح ق مورخ 26 8 1383 نیروی انتظامی


رأی شماره527 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویب‎نامه شماره 1395 ت16هـ‍ مورخ 6 2 1373 هیأت وزیران


رأی شماره437 ـ 438 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ 29 10 1383 شورای اسلامی شهر تهران


رأی شماره201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 23278 1100 پ مورخ 11 6 1383 معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور


رأی شماره338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب 7 11 1382


رأی شماره504 ـ 505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18 7 1382


رأی شماره507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از اساسنامه شرکتهای وابسته به شهرداری 8 7 1386 شرکتهای وابسته به شهرداری