×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اعطای سکه پیامبر اعظم (ص) ‏به منظور تقدیر از کارمندان و بازنشستگان نمونه در سطح کشور


تصویب‌نامه درخصوص واگذاری تصدیهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی


رأی وحدت رویه شماره 703 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر استان‏‏ درخصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب


آیین‌نامه اجرایی بند « م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای محمدرضا فلاح‌زاده به عنوان استاندار یزد


قانون انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو


قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران‏ و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات ‏درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه


قانون تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1370 ـ


قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی ‏بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت افغانستان


قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی‏


قانون موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم‏‏ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان‏


قانون تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره(4) و (8) ‏قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‏و قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 12 7 1385 و اعتبارات‏‏ راههای روستایی در سال 1385‏


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای‌جنوبی ‏در زمینه همکاریهای بهداشتی و پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاریهای ‏بهداشتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی ‏درخصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران در آف


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون‏‏ حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان