×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان


آئین‌نامه اصلاحی برخی از مواد آئین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 12 8 1381


اصلاح بند « ث» ماده (7) اساسنامه صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی


اصلاح بند (و) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن ـ مصوب 1379


اصلاح ماده (13) تصویب‌نامه ضوابط ملی آمایش سرزمین


آیین‌نامه مالی شرکت‌های تابعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران


آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی


آیین‌نامه اجرایی کمیسیونهای جلوگیری از سوانح راه‌آهن


تصویب‌نامه درخصوص انحلال شرکت بندرماهی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ساتکاب در سال 1386


تصویب‌نامه درخصوص تعیین حدود منطقه و حوزه بندر امیرآباد


آیین‌نامه اجرائی بند « ط» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص واگذاری بهره‌برداری از معدن پتاس ایلجاق در‏ استان زنجان به شرکت صنعتی و معدنی پرمنگنات و پتاس ایران


تصویب‌نامه در خصوص تغییر وضعیت شرکت سهامی خدمات ماشینهای ‏محاسب الکترونیکی به عنوان مرکز فن‌آوری اطلاعات سازمان‏ امور مالیاتی کشور‏


تصویب‌نامه در خصوص الحاق یک تبصره به بند (2)اصلاحی نحوه محاسبه ‏حقوق و مزایای اتباع خارجی


تصویب‌نامه در مورد الحاق بند (14) به ماده (11) الحاقی آیین‌نامه حمایت‏ از تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهرهای کوچک‏


بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور


تصویب‌نامه درخصوص اصلاح تبصره بند (10) ماده (37) قانون امور گمرکی ـ مصوب1350ـ و ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366


تصویب‌نامه درخصوص لغو کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به بنیاد امور بیماریهای خاص (سرطانی ـ هموفیلی، ) از تاریخ 1 1 1386


تصویب‌نامه در خصوص اداره چاپخانه دولتی ایران مطابق ضوابط و مقررات مصوب


تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارگروه جهت تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات