×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

راهکارهای ارتقای عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره 83807 ت36013هـ مورخ 15 7 1385و شماره 123386 ت36491هـ مورخ 9 10 1385


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاح آیین‌نامه اعطای نشانهای دولتی


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی


آیین‌نامه اجرایی جزء (3) بند « هـ» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین نامه اجرایی قانون احیاء معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش


آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و توسعه بسیج دانش‌آموزی


آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ


آیین‌نامه اجرایی بند «م» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره 16 قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه راجع به تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383


تصویب‌نامه راجع به وجوهات پرداختی به نام مدرسه عالی شهید مطهری


تصویب‌نامه درخصوص امکانات و تسهیلات مربوط به ذی‌حسابان در دستگاههای اجرایی


تصویب‌نامه درخصوص فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و لبنان


تصویب‌نامه راجع به سپرده‌گذاری در بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه راجع به انتقال سهام شرکت ملی فولاد ایران