×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص منطقه سپاد در استان خراسان رضوی به عنوان منطقه نمونه گردشگری در سطح استانی


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ


اصلاح بند « الف» ماده (10) آیین‌نامه بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات


اصلاح تصویب‌نامه موضوع منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد


تصویب‌نامه درخصوص انتخاب بیست و یک منطقه نمونه گردشگری


تصویب‌نامه درخصوص الحاق اتاقهای تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ترکیب ستاد عالی همکاریهای مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق


تصویب‌نامه راجع به ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری


مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز راجع به جلوگیری از فرار متهمان پرونده‌های قاچاق کالا


شیوه نامه اجرایی جشنواره رأی قوه قضائیه


آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص مبالغ مقرری تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور روسیه


تصویب‌نامه راجع به تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص ایجاد شهرکهای صنعتی به وزرای عضو مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران


قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏ (قسمت دوم)


ارزش دیه در سال 1386


رأی شماره 686 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان بیمه خدمات درمانی ‏به پرداخت مخارج و هزینه‌های درمان و حد تعرفه‌های مصوب


آراء شماره 738، 739 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال صدر بخشنامه شماره 19718 5030 ‏مورخ 5 3 1381 و قسمت 4 بخشنامه مذکور و نیز ابطال ابلاغیه شماره 46721 5000 مورخ 21 5 1382 ‏معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی


آراء شماره 808 و 809 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون رسیدگی ‏به تخلفات اداری به کارمندان قراردادی


رأی شماره 799 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استنباط از ماده 39 قانون استخدام کشوری