×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

رأی شماره 780 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان برقراری طرح ارتقاء شغلی برای ‏کارکنانی که از همترازی استفاده می‌نمایند


رأی شماره 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ‏به رسیدگی شکایت عضو شورای اسلامی به خواسته سلب عضویت


رأی شماره 686 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان بیمه خدمات درمانی ‏به پرداخت مخارج و هزینه‌های درمان و حد تعرفه‌های مصوب


رأی شماره 685 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری‏ نسبت به مطالبه هزینه‌های درمانی از سازمان بیمه خدمات درمانی


رأی شماره 684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه هفتادو پنجم ‏شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و دستورالعمل شماره 53151 1000 ب مورخ 29 12 1381 ‏سازمان بیمه خدمات درمانی کشور


آراء شماره 537، 538، 539، 540 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (خ) ماده یک، ماده 2، ‏ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصویبنامه شماره 36046 ت23687ه‍ مورخ 16 8 1379‏‏ و بند یک و تبصره بند 2 تصویب‌نامه


آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏


تصویب‌نامه راجع به خدمات رفاهی کارکنان


تصویب‌نامه درخصوص مناطق نمونه گردشگری در استانهای بوشهر ‏و چهارمحال و بختیاری


تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی « درجه سوم شجاعت»‏‏ به آقای ابوالقاسم آمانگاه‏


قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏(قسمت اول)


الحاق یک تبصره به تصویب‌نامه موضوع ایجاد تسهیلات به منظور رفع حوایج ضروری کارکنان بازنشسته ‏کشوری و لشکری


اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 697 دیوان عالی کشور


قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ‏


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1385 کل کشور


اصلاح ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان


اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور‏


اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل ‏نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ‏‏(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح ماده (16) آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی


اصلاح ماده (9) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی کشور