×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30 7 1384


اصلاح آئین‌نامه اجرایی انتخابات شوارهای اسلامی شهر و شهرک


اصلاح تبصره (4) ماده (30) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


اصلاح تصویب‌نامه موضوع ضوابط ملی آمایش سرزمین


آیین‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات


آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات


آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (26) قانون برگزاری مناقصات


آیین‌نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها


تصویب‌نامه درخصوص حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه مربوط در سازمانها و مجامع بین‌المللی


تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مقرر در تبصره الحاقی ماده (8) آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک


تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات حبوبات به میزان سی درصد (30درصد)


تصویب‌نامه درخصوص استفاده از خدمات اعضای هیئت علمی بازنشسته، حداکثر تا سقف ده (10) ساعت تدریس در هفته


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه نوشهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر ابهر


دستورالعمل اجرایی کمیسیون‌های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور


رأی شماره209 مورخ 11 4 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های 15776 3884 1768 ـ 232 مورخ 15 9 1383 و 121 ـ 2 4544 211 مورخ 19 11 1383 سازمان امور مالیاتی کشور


مصوبه طرح جامع شهرهای بندرلنگه و بندر کنگ


آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش


اصلاح تصویب‌نامه شماره 58352 ت25960هـ مورخ 27 12 1380