×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30 7 1384


اصلاح آئین‌نامه اجرایی انتخابات شوارهای اسلامی شهر و شهرک


اصلاح تبصره (4) ماده (30) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


اصلاح تصویب‌نامه موضوع ضوابط ملی آمایش سرزمین


آیین‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات


آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات


آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (26) قانون برگزاری مناقصات


آیین‌نامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها


تصویب‌نامه درخصوص حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه مربوط در سازمانها و مجامع بین‌المللی


تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مقرر در تبصره الحاقی ماده (8) آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک


تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادرات حبوبات به میزان سی درصد (30%)


تصویب‌نامه درخصوص استفاده از خدمات اعضای هیئت علمی بازنشسته، حداکثر تا سقف ده (10) ساعت تدریس در هفته


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه نوشهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر ابهر


دستورالعمل اجرایی کمیسیون‌های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور


رأی شماره209 مورخ 11 4 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های 15776 3884 1768 ـ 232 مورخ 15 9 1383 و 121 ـ 2 4544 211 مورخ 19 11 1383 سازمان امور مالیاتی کشور


مصوبه طرح جامع شهرهای بندرلنگه و بندر کنگ


آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش


اصلاح تصویب‌نامه شماره 58352 ت25960هـ مورخ 27 12 1380بیشتر بخوانید