×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به سیاستهای حمایتی و تشویقی وزارت بازرگانی از صادرات غیرنفتی در سال 1385


تصویب‌نامه راجع به منابع اعتباری موضوع بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


تصویب‌نامه در مورد منطقه‌های نمونه گردشگری ملی و استانی در استان سیستان و بلوچستان


تصویب‌نامه راجع به اختیارات هیئت وزیران در خصوص صدور مجوز استخدام افراد با مدرک تحصیلی دانشگاهی در شرکتهای دولتی


تصویب‌نامه در خصوص فرودگاه گرگان به عنوان مرز مجاز هوایی


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه طبیعت‌گردی


اصلاح جزء (الف) بند (3) ماده (6) آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی


اصلاح آیین‌نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی ـ رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا (پیشکسوتان)


اصلاح ماده(9) آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار


آیین‎نامه اجرایی قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 که قبل از تاریخ 14 8 1377 بازنشسته شده اند


آیین‎نامه برقراری حق پرستاری برای حمایت و نگهداری از معلولین دارای ضایعه نخاعی


تصویب‌نامه راجع به استمهال یکساله بدهی بانکی شرکت فرآورده‌های روغنی ایران (فریکو)


قانون الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوری (ترانزیت) اکو


قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه


تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» به آقای مرتضی بهزاد


رأی شماره 270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محاسبه مالیات از املاک استیجاری


رأی شماره 265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص موضوعات قابل طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار


رأی شماره 267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال سـؤال و جواب شمـاره 4 بخشنـامه شمـاره 6377 1802 مـورخ 23 1 1382 و اظهارنظـر شماره 27524 1802 مـورخ 1 4 1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور


رأی شماره 257 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 13256 1 مورخ 2 6 1381 شهرداری بندرعباس


رأی شماره272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان بازگرداندن کارکنانی که بموجب مصوبه 18796 ت25638 هـ مورخ 25 4 1381 هیأت وزیران از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو منتقل گردیده‌اند بدون رضایت آنان