×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به واگذاری مکانهای مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات سیار)


قانون استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384


قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن


اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای


اصلاح مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه 540 مورخ 26 3 1383)


اصلاح ماده 54 آئین‌نامه اجرائی ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی و الحاق چند ماده به آن مصوب


رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام


اصلاح بند (22) ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور


آیین‌نامه اردوهای هجرت (3)


تصویب‌نامه در خصوص نماینده اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران به اعضاء کارگروه ماده (1) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقایان مسعود اخوان‌فرد، محمد مهدی‌نژاد نوری و محمدحسن انتظاری به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات


آیین‌نامه استخدامی شرکت مادرتخصصی تولید مواداولیه و سوخت هسته‌ای ایران و شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران


آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویب‌نامه درخصوص انتخاب آقایان مجید شایسته، نظام‌الدین طباطبایی و مهرداد کارگری به عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزادکیش


اصلاح تبصره ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (16) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین


تصویب‌نامه درمورد پنجاه درصد (50درصد) تخفیف در هزینه بلیط هواپیما برای دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور


تصویب‌نامه درخصوص تعیین منطقه‌های آبگرم خرقان، زرشک، کامان، اوان و طارم سفلی به عنوان منطقه‌های نمونه گردشگری


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای نوروز کهزادی به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است