×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته‌نگرو


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی


آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی


آیین‌نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویب‌نامه راجع به برگزاری « یازدهمین گردهمایی بین‌المللی منابع نفت و گاز جهان، چالشها و فرصتها»


تصویب‌نامه راجع به فهرست کالاهای غیرضروری و غیرمجاز


تصویب‌نامه راجع به تغییرنام شهر فتح‌آباد به شهر کارزین


تصویب‌نامه راجع به بیمه حادثه و فوت کلیه بازنشستگان و مستخدمان رسمی اعم از لشکری یا کشوری


قانون موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا در مورد کمک متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در مورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی


قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آیین‌نامه اجرائی ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه راجع به تفویض اختیارات هیئت وزیران مندرج در قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی ـ آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ـ مصوب1380ـ به وزیران عضو شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌


تصویب‌نامه راجع به انتخاب منطقه‌های محدوده سدهای گلابر، کینه‌ورس، علی بلاغی، خلیفه‌لو و منطقه قلعه بهستان به عنوان منطقه‌های نمونه گردشگری استانی و منطقه‌های غارکتله خور و گنبدسلطانیه به عنوان منطقه‌های نمونه گردشگری بین‌المللی در استان زنجان


مصوبه شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه اسلام‏آباد غرب


مصوبه شورای‏عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر زاهدان