×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1385ـ1384


تصویب‌نامه راجع به عدم به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی در دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1 7 1385


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


اصلاح ماده (2) اصلاحی آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی


الحاق یک تبصره به ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین


اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش سود بازرگانی انواع ماشین‌آلات راهسازی


اصلاح تصویب‌نامه موضوع تسهیلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان و سقف کمکهای بلاعوض


تصویب‌نامه راجع به جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی بندهای «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ک» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری


تصویب‌نامه راجع به مرجع حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی استانی و سازمانها و تشکیلات سازمانهای اداری در استانها


تصویب‌نامه درخصوص برگزاری هجدهمین گردهمایی بین‌المللی خوارزمی


تصویب‌نامه راجع به عملکرد بازرس یا بازرسان شرکتها


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا


قانون اصلاح قانون افزایش مستمری والدین شهداء مصوب1375


قانون استفساریه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌های مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370


قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن


قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی