×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1392


نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره‌های 490 ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند


علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است


رأی شماره‌های 468ـ467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود و با


رأی شماره 466 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه)


رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست اصلاح حکم کارگزینی درمورد احتساب سابقه خدمت


تصویب‌نامه درخصوص ادغام شهر حمیدیا از توابع بخش مرکزی شهرستان یزد با شهر یزد


الحاق یک تبصره به ماده 13 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری


ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری قرآن کریم در سال 1392


اهداف آموزش عمومی قرآن کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح کالبدی منطقه جنوب شرق


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح کالبدی منطقه جنوب شرق


رأی شماره 500 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول


رأی شماره 538 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان،


رأی شماره 493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر


آیین‌نامه اجرایی بند (116) قانون بودجه سال 1392 کل کشور