×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد اجازه استخدام به وزارت کشور


انتصاب آقای مهندس مرتضی امیر ارجمند بسمت رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان مسکن


اجازه استخدام دپیلمه بعنوان انگشت نگار و بایگانی فنی به شهربانی کل کشور


اجازه استخدام به وزارت فرهنگ و هنر برای تکمیل کادر معلمین موسیقی هنرستانهای تابعه و آموزشگاههای تهران


اصلاح ماده 15 آئین نامه مرخصی ها


اجازه استخدام در وزارت اقتصاد


ماده الحاقیه به نظامنامه اجراء مفاد اسناد لازم الاجرا


ماده الحاقیه به نظامنامه اجراء قانون ثبت علامات


نظامنامه اجراء ماده 7 قانون محاکم شرع مصوب 9 آذرماه 1310


نظامنامه اجرائی ثبت اسناد


نظامنامه دفتر و ضبط محاکم تهران


اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی


نظامنامه وظائف ولات و حکام


اساسنامه تشکیلات و وظایف وزارت داخله


نظامنامه تفتیش قضائی و اداری


نظامنامه ادویه سمیه


نظامنامه وکلای محدود عدلیه


نظامنامه راجع به قانون ازدواج


نظامنامه دیوان محاکمات


تصویبنامه مربوط به متمم تعیین فهرست امکنه تاریخی