×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

قانون سربازگیری


قانون تعمیر مقبره نادرشاه


قانون فروش رحبه و غبیرا


قانون اصلاح ماده دوم قانون تحدید تریاک


قانون مالیات دخانیات


قانون مالیات مستغلات


قانون پستی


قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران


قانون منع خروج طلا و نقره


قانون راجع به اسکناس بانک شاهنشاهی ایران


قانون تمدید ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه


قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه


قانون تمدید مدت ماموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه


قانون برگزاری مناقصات


قانون افزایش حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ،جانباز ، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372


قانون اصلاح ماده ( 3 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور


قانون اصلاح تبصره (2) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران


اضافه شدن تبصره 4 بماده 3 آئین نامه اجرائی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه


تاسیس بخش جم در استانداری بوشهر