×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

قانون اجازه استخدام دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک متخصص ماهی شناسی


قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص فنی معدن تابعین آلمان


قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص فنی تابعین آلمان برای مدت یک سال


قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام آقای داریوس دریس معاون خزانه داری کل


قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس به عنوان محاسب متخصص


قانون اجازه تجدید استخدام ویلهلم برانت متخصص ضرابخانه


قانون اجازه استخدام آقای ویلهلم برانت تبعه آلمان برای کارخانه ضرابخانه


قانون اجازه استخدام آقای ارونی گوبا تبعه اتریش برای تدریس در دانشکده فلاحت


قانون اجازه استخدام آقای دکتر کوخ تبعه آلمان استاد دانشگاه تهران


قانون اجازه استخدام دکتر کوخ تبعه آلمان برای تدریس در دانشگاه تهران


تصمیم کمیسیون برنامه دایر به تجدید استخدام آقایان دکتر ژان لویی دلسان و دکتر گوستاو بوری کارشناسان خارجی


قانون تجدید استخدام آقای ژان فونتانا استاد دانشکده حقوق و سیاسی


قانون اجازه استخدام ماکزیم سیرو تبعه فرانسه برای خدمت در دانشگاه تهران


قانون اجازه تجدید کنترات یک نفر استاد خارجی دانش سرای عالی و دو نفر دبیر از اتباع دولت فرانسه


قانون اجازه استخدام دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه برای مدت سه سال


قانون اجازه استخدام سه نفر استاد از اتباع دولت آلمان برای تدریس در دانشگاه تهران


قانون اجازه استخدام آقای اتوموزر تبعه آلمان برای مدیریت فنی چاپخانه مجلس


قانون تصویب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها و موافقتنامه های منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون اجازه ضرب دویست هزار ریال مسکوک مس در خارجه


قانون اجازه ضرب ده میلیون ریال مسکوک مس