×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور هاشمی اردن


قانون مربوط به اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده های شهرستانها


قانون راجع به اجازه استخدام 22 نفر مهندس و متخصص آلمانی جهت اداره تسلیحات ارتش


قانون مربوط به اصلاح ماده 49 قانون ثبت احوال


قانون راجع به تمدید مدت اجازه اجرای 21 فقره لایحه از 24 فقره لوایح مصوب آقای دکتر مصدق


قانون مربوط به تبدیل وضع بانک سپه به صورت شرکت سهامی


قانون مربوط به بالا بردن میزان حداکثر حقوق ثابت کارمندان دون پایه و خدمتگزاران جز و مدد معاش اولاد


قانون مربوط به احتساب مدت نمایندگی سناتورها جزو سنین خدمت


قانون مربوط به اجازه اجرا 24 فقره از لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق


قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیونهای مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات


قانون اجازه تعویض اسکناسهای پنجاه و یکصد ریالی


قانون مربوط به تعیین تاریخ اجرای قانون تعویض و جمع آوری اسکناسهای پانصد و هزار ریالی


قانون مربوط به اجازه پرداخت تفاوت ترمیم حقوق آموزگاران


قانون مربوط به ترمیم حقوق کمک آموزگاران


لایحه قانونی راجع به تمدید مدت معافیت بقیه مشمولین متولد سنوات 1306 تا پایان سال 1311


قانون راجع به اجازه استفاده از باقیمانده و صرفه جویی اعتبار منظور در ردیف 70 بودجه کل کشور (اعتبار دفع ملخ )


قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری


طرح قانون دائر به قابل مصرف بودن اعتبارات ساختمانی سالهای 1329 الی 1332 تا آخر سال 1334


تصمیم قانونی دائر بر رد طرح مربوط به عفو و آزادی خلیل طهماسبی


قانون راجع به اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی