×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

قانون راجع به افزایش اعتبارات کشاورزی


قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات


عدم لزوم تحصیل مجوز مجدد لایحه مربوط به نحوه پرداخت هزینه حمل و نقل و توزیع کمکهای جنسی اهدایی موسسه کاوه


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن


منتفی بودن لایحه مربوط به واگذاری کارخانجات تعمیراتی و میکانیکی ونک به شرکت کارخانجات ایران


رد لایحه بند 25 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن


منتفی بودن لایحه مربوط به اجازه مبادله قراردادهای منعقده بین دولت ایران و آلمان


رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع


تعیین شرایط اجازه تحصیل اعتبار از موسسه جی آی ای ایتالیایی


لایحه اساسنامه سازمان اتحادیه شهرداریهای ایران


منتفی بودن لوایح مربوط به اجازه و اختیارات هیات پنج نفری برای ساختمان خانه های سازمانی و اجازه استخدام مامورین فنی و خرید اراضی مورد احتیاج سازمان


منتفی بودن لایحه مربوط به استخدام کارمند جهت سازمان برنامه به جای کسانی که بازنشسته و یا برکنار شده اند


منتفی بودن لایحه مربوط به ترمیم حقوق آقای سرهنگ مکرمی نژاد


منتفی بودن لایحه مربوط به انتقال سرهنگ مکرمی نژاد به شهربانی کل کشور


تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه های اجتماعی


آئین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بی - اف - گودریچ


قانون شرکتهای تعاونی


لایحه حفاظت فنی