×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان


لایحه الغا عوارض در دهات


لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی


لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران


قانون دفع آفات نباتی و حیوانی


لایحه چکهای تضمین شده


لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت


لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی


لایحه مربوط به نشر آگهی های دولتی


قانون متمم قانون تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن


قانون مالیات بر درآمد


لایحه اساسنامه بانک توسعه صادرات


قانون تاسیس بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند


قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها


قانون مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران


قانون تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن


لایحه قانونی امور مالی دانشگاه


لایحه راجع به ادامه عمل کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی


لایحه راجع به ادامه عمل کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی


لایحه راجع به ادامه عمل کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی