×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 111947 ت49506هـ مورخ 30 5 1392


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت


تصویب‌نامه در خصوص لغو کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت)


تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802 ت38854هـ مورخ 1 10 1386


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ولی‌الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی


رأی شماره 361 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسه‌های استعدادهای درخشا


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 5 3 هکتار از اراضی بنیاد مسکن به محدوده شهر مود


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اسدآباد (دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی طرحهای جامع شهرها با جمعیت کمتر از دویست‌هزار نفر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه‌های شهر شوشتر و چارچوب شرح خدمات آن


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر دلیجان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر دلیجان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر بناب (موضوع روستای قره چپق)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جاسک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بایگ


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارسک


مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور


اصلاح ماده (6) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت