×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

قانون راجع به اصلاح بند (ب ) شماره 898 تعرفه گمرکی


قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی پذیره نفت


قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند


قانون راجع به اجازه استخدام پاسبانان گارد شهری و خدمتگذار جز


قانون راجع به واگذاری اراضی متعلق به شهرداریها به موسسه بنیاد پهلوی به منظور ساختن مهمانخانه و پرورشگاه


قانون راجع به نحوه تقسیم مبلغ چهارده میلیون و هفتصد هزار دلار از محل 25 میلیون دلار پذیره نفت دریافتی از شرکت پان آمریکن


قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه فروش سه دستگاه اتومبیل فرسوده و خرید دو دستگاه اتومبیل سواری جهت سرکنسولگری کلکته و سفارت کبرای شاهنشاهی در توکیو


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه تعویض و خرید دو دستگاه ماشین سواری جهت سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در لندن


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه جیپ استیشن جهت سفارت کبرای شاهنشاهی در کابل


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه تبدیل به احسن نمودن اتومبیل سفارت کبرای شاهنشاهی در بیروت


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت سفارت کبرای شاهنشاهی در واتیکان


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت سفارت کبرای شاهنشاهی در بغداد


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه تعویض اتومبیل سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در دهلی نو


قانون اجازه فروش یک قطعه زمین به سفارت کبرای پاکستان


قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه ها


تصمیم قانونی دائر به انتخاب ده نفر بقیه مستشاران دیوان محاسبات


قانون راجع به واگذاری اراضی کارخانه سابق تهیه الکلهای صنعتی به وزارت خانه های فرهنگ و دارایی و شهرداری تهران


قانون دائر به اجازه استخدام آقای دکتر بالتازار رییس بنگاه پاستور


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس