×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شبانکاره


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر دیواندره


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق روستای شیشوان به محدوده شهر عجب‌شیر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جنگل


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایور


مصوبه سند دانشگاه اسلامی


مصوبه اساسنامه جایزه جهانی امام خمینی (ره)


مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی


قانون اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


قانون بودجه سال 92 بخش 2


قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اول


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تازه کند قدیم (پارس آباد)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دیباج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر درق


مصوبه شورای عالی اراضی ساحلی بندرعباس جهت احداث پروژه تفریحی ـ تجاری مجتمع گردشگری جهان نما موسوم به راه ابریشم


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فارغان


رأی شماره‌های 243 ـ 242 ـ 241 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شرایط استحقاقی و بهره‌مندی از فوق‌العاده حق مسؤولیت


رأی شماره‌های 234 ـ 233 نحوه پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری