×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف مصوب 24 خرداد ماه 1322


راجع بجریان گذاردن بیست میلیون و پانصد هزار ریال پشیز اضافی مصوب 3 خرداد ماه 1322


اختیارات آقای دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب 13 اردیبهشت ماه 1322


قانون راجع به حقوق بازنشستگی افسران و مستمری ورثه آنان


آیین نامه وصول عوارض از وسائل موتوری موضوع ماده 6 قانون شاهراه تهران - کرج مصوب 31 تیر 1344


آئین نامه اجرائی قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار


آئین نامه ورود و خروج هنرپیشگان خارجی برای کار


ماده 17 اصلاحی آئین نامه راهنمائی ورانندگی


آئین نامه اجرائی قانون تشکیل شورای داوری


آئین نامه پاداش شورای داوری


آئین نامه توزیع روزنامه ها و مجلات داخلی و توزیع و فروش روزنامه ها و مجلات خارجی


فهرست تصویب نامه هائی که از طرف مجلسین سنا و شورای ملی رد شده است


تصویبنامه در مورد واگذاری مقررات توزین و حفظ حریم راهها به ژاندارمری کل کشور


تمدید عضویت آقای جواد تقی زاده تبریزی در شورای عالی معادن


تصویبنامه در مورد واگذاری محل سابق اداره دارائی همدان جهت استفاده اداری بلاعوض به اداره کل ثبت احوال


گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی راجع به تمدید ماموریت آقای دکتر رعدی آذرخشی


گزارش از کمیسیون شماره 7 (فرهنگ ) به مجلس سنا راجعه به تمدید ماموریت


تصویبنامه در مورد تعیین اعضای شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور


انتخاب آقای دکتر نصیری وزیر مشاور و آقای دکتر یگانه وزیر مشاور بعنوان نمایندگان سهام دولت در مجمع همگانی دارندگان سهام بانک ملی ایران


تصویبنامه در مورد انتخاب قائم مقام مدیر کل و معاونت بانک ملی ایران