×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد دشت قزوین و معمور نمودن آن


تصویبنامه در مورد تکمیل قانون اصلاح مالیات بر ارث


تصویبنامه در مورد صدور اسناد خزانه


اصلاح آئین نامه سازمان روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران


تصویبنامه راجع برسیدگی شکایات اهالی چاه کوتاه


تصویبنامه در مورد تاسیس دو نمایندگی مالی و اقتصادی در واشنگتن وین


لایحه قانونی انجمنهای ولایتی و ایالتی


تصویبنامه در مورد بازنشستگی کارمندان دولت


تصویبنامه در مورد اصلاح لایحه قانون اصلاحات ارضی


آئین نامه حفاظتی تاسیسات و وسائل الکتریکی در کارگاهها


تصویبنامه در مورد انبارهای عمومی


آئین نامه بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی


تبصره الحاقی بماده 10 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی در مورد چاپ اوراق تصویب شده


تبصره اضافی به نظامنامه دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی


نظامنامه راجع بطرز تشکیل و اداره امور دفتر سرپرستی دادسراها


تصویبنامه در مورد افراز سهمیه دولت در املاک مشاع موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی


اطلاعیه اداره راهنمائی و رانندگی در مورد حداکثر سرعت در شهر و حومه تهران


آئین نامه وسائل حفاظت انفرادی


آئین نامه انتظامی دانشگاه ماده 17 قانون تاسیس دانشگاه تهران


اعمال ضریب عمده فروش