×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

قانون الحاق ماده 221 مکرر به قانون مجازات عمومی


قانون ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم جواد طالب


قانون اصلاح تبصره 1 ماده 5 قانون معاملات زمین


قانون موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و صنعتی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی


قانون اجازه عضویت سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور در کمیسیون جهانی تهیه نقشه زمین شناسی جهان و اتحادیه بین المللی علوم زمین شناسی


قانون راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بنگلادش


اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) در سال 2537


اصلاح ماده 4 فصل پنجم و ماده 1 فصل هفتم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریائی شاهنشاهی


اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران


اصلاح ماده 9 اساسنامه سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی


اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان


اساسنامه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به تغییر نام طرح جامع ناحیه مراغه به طرح جامع ناحیه سهند


مصوبه شورای عالی اداری درخصوص الحاق یک تبصره به مصوبه امور مربوط به شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران


مناسبت های تقویم رسمی کشور برای سال 1384 هجری شمسی


اصلاح آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران


اصلاح تصویبنامه موضوع مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه مورخ 1383 3 16 شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهور ی اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور