×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اصلاحیه رای شماره 66 مورخ 1383 2 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری


تصویبنامه راجع به حقوق ورودی انواع خودروهای سواری و وانت


تصویبنامه راجع به تغییر سود بازرگانی اقلام وارداتی


الحاق یک تبصره به تصویبنامه درخصوص جایگزینی تاکسی ها و تاکسی های موقت شهر تهران با خودروهای نوتولید داخلی


اصلاح تصویبنامه درمورد تغییرات و اصلاحات در شهرستان بردسکن


تصویبنامه راجع به ترکیب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری


تصویبنامه درخصوص موقوف الاجرا شدن بند (5) تصویبنامه اسامی شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها


تصویبنامه راجع به جابجائی در ترکیب اعضای مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


تصویبنامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین المللی مطالعه و تعمیق در مسائل فدراسیون بین المللی آموزش اولیاء


تصویبنامه راجع به برگزاری گردهمایی بین المللی تاثیر فعالیتهای انسانی بر کیفیت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک


تصویبنامه در مورد برگزاری گردهمایی بین المللی دین و دموکراسی و دومین گردهمایی بین المللی زعفران


تصویبنامه راجع به برگزاری هفتمین گردهمایی بین المللی غدد درونریز و متابولیسم


تصویبنامه در خصوص برگزاری ششمین گردهمایی بین المللی علوم و فنون دریایی توسط سازمان هواشناسی کشور


تصویبنامه در مورد برگزاری هفتمین گردهمایی بین المللی درماتولوژی


تصویبنامه راجع به واگذاری مدیریت مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی شرکت فرودگاههای کشوربه اشخاص حقیقی و حقوقی


تصویبنامه راجع به انتخاب نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان عضو کارگروه دایمی ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران


کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی میباشند


اصلاح اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)