×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت کشور


آئین نامه اجرائی ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن


تصویبنامه درمورد صدور پروانه بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد یزد


تصویبنامه راجع به افزایش نرخ برق


تصویبنامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات کشور


قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا وخدمات از کشور


آئین نامه اجرائی ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعرفه آزمایشهای جدید باتوجه به روشهای پیشرفته آزمایشگاهی


تصویبنامه راجع به برگزاری گردهمایی بین المللی ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرحها


اصلاح بند(1) و الحاق یک تبصره به تصویبنامه شماره 16444 ت24529ه -


قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور


اهداف و سیاست های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش آموزی و دانشجویی


آئین نامه اجرائی ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی اجزاء (2)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


فهرست کالاهای موضوع بند ( ذ ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


تصویبنامه راجع به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت


تصویبنامه راجع به تعیین ضریب جدول حقوق کارکنان دولت