×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تصویبنامه درخصوص الحاق بند (36) به فهرست پیوست تصویبنامه شماره 106254 ت23ه- مورخ 1369 2 12


تصویبنامه در مورد آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال1382 کل کشور


اصلاح تصویبنامه شماره39620 ت29540 ک مورخ 1382 8 4


تصویبنامه درخصوص برگزاری دوازدهمین گردهمایی سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران


تصویبنامه راجع به برگزاری اولین گردهمایی بین المللی چشم انداز صادرات گاز ایران


تصویبنامه در مورد برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی تحقیقات نازایی و بهداشت باروری رویان


تصویبنامه راجع به مواد (4) و (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب -1372


قانون موافقتنامه مسیرهای حمل و نقل بین المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت انتقالی اسلامی افغانستان و دولت جمهوری ازبکستان


تصویبنامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (17) آئین نامه مرخصی ها موضوع مواد (47) و (48) و (49) قانون استخدام کشوری


اصلاح تصویبنامه شماره 36433 ت29121ه- مورخ 1382 8 13


درخواست ابطال مواد 6، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 15  و تبصره های آن و 16، 18 و تبصره های آن و 19 و 20 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده


اصلاح آئین نامه اجرائی بند «الف» ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویبنامه در مورد کلیه وجوه پرداختی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله زدگان بم


تصویب نامه راجع به برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال


تصویب نامه در مورد انجام مطالعات فرهنگی - تاریخی قبل از اجرای پروژه های بزرگ عمرانی


تصویب نامه در خصوص سود بازرگانی لامپ های وارداتی


تصویب نامه راجع به مهلت معرفی طرحهای تشکل های تعاونی متقاضی استفاده از تسهیلات استانی و ملی


اصلاح بند (8) تصویب نامه شماره 58559 ت29954ه-مورخ 1382 10 20