×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مس سرچشمه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هویزه


تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت فوق‌العاده شغل


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرااصول 85 و138


رأی شماره‌های 112ـ 139 وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق‌العاده کشیک در احکام کارگزینی


رأی شماره 147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422ـ 28 8 1386 کمیسیون موضوع ماده 5


رأی شماره148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال


رأی شماره 153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ذیل ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز


شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات


بخشنامه شماره 100 15658 9000 به مراجع قضایی سراسر کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دلبران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر موچش


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چغادک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دیر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شبانکاره


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بنک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گهرو


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اقلید


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیس