×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی اداری راجع به امور مربوط به راهبری ، نظارت ، هماهنگی و ساماندهی شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران


مصوبه شورای عالی اداری راجع به ایجاد انسجام تشکیلاتی ، کاهش تصدیها و تقویت امور راهبردی مدیریت حمل ونقل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر تنکابن


اضافه گردیدن وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون بررسی اثرات رکود جهانی و شناسایی علل و عوامل مشکلات کنونی داخلی بر صنایع تولیدی کشور


اصلاح تصویبنامه شماره 37334 ت 16357ه مورخ 1374 12 28 راجع به فوق العاده جذب وزارت نیرو شرکتهای تابعه


تصویبنامه راجع به سرمایه گذاری خارجی ، ضوابط حاکم برقراردادها مشارکت مدنی و بیع متقابل


اصلاح تبصره ماده 55 آئین نامه اجرائی قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم ودفاتر اسناد رسمی


قانون اصلاح قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی وایجادتسهیلات برای تامین نیروی انسانی بهداشتی درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1368


تصویبنامه راجع به فهرست اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


تائید انتخاب روسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، لرستان ، گلستان ، ارومیه وعلوم بهزیستی وتوانبخشی


انتخاب اعضای جدید شورای پژوهش های علمی کشور


اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی


اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ( شرکت مادر تخصصی )


تصویبنامه راجع به بدهی مالیاتی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دولت


تصویبنامه موقوف الاجرا شدن تصویبنامه شماره 41501 ت 27540ه مورخ 1381 8 26 راجع به تعرفه حقوق گمرکی وسود بازرگانی و


اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران


اصلاح تصویبنامه شماره 26543 ت 27060ه مورخ 1381 6 4 راجع به اجرای پروژه های بازسازی در روستاهای آسیب دیده در استان خراسان


اصلاح اساسنامه صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی


اصلاح تصویبنامه شماره 4858 ت 26105ه مورخ 1381 7 28 راجع به مقرری تحصیلی دانشجویان خارج از کشور


اصلاح تصویبنامه شماره 52444 ت 25177ه مورخ 1381 12 06 راجع به کانون هموفیلی ایران