×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

مجنون محسوب نمی شود و مدرک درمورد مجنون بودن خوانده از نظر شرعی و قانونی اثبات نشده است


صدور حکم تخلیه منوط به احراز نیاز موجر به اشتغال در عین مستاجره به منظور ارتزاق است به نحوی که اگر در مورد دعوی تخلیه اشتغال نداشته باشد امور معیشت وی دچار اختلال گردد


صفت فاقد همسر بودن زوج ، منظور زوجه جهت تحقق عقد بوده و عقد متبانیا بر آن واقع شده است


خوانده بر حسب اذن اولیه مستاجر وارد مغازه مورد ادعا شده و دعوی بنحو مطروحه قابلیت پذیرش را ندارد


در قانونی مدنی دعوی تعدیل مورد اجاره مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است


انصراف زوجه از حق ملاقات فرزند مشترک در شرایط درخواست صدرو طلاق نمی تواند برای همیشه مسقط حق ملاقات یک مادر با فرزندش باشد


اعسار از دیه - دادگاه دعوی را مقرون به صحت دانسته و اعسار ثابت و به نامبرده دو سال مهلت داده می شود


خواهانها مستحق منافع عین مستاجره می باشند و رای به محکومیت خوانده به پرداخت عواید سرقفلی صادر میشود


مطلبی که دلالت نماید مستاجر از حدود عرف تجاوزی نموده در پرونده امر مشهود نیست


مجوزی برای صدور حکم موت فرضی نمی باشد


قرار رفع اثر از دستور موقت یک تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد


پلمب غیرقانونی - ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیتی از جانب تجدید نظرخواه احراز نمی شود


عنن - فسخ نکاح - حکم به ابطال نصف مبلغ اجرائیه صادر و اعلام می نماید و نسبت به نصف دیگر آن اجرائیه صادر و به قوت خود باقی است


خواهان دلیلی بر اعلام موافقت مالک ملک بانتقال سه دانگ منافع مورد اجاره به دادگاه ارائه ننموده است


شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها - با فرض عدم واگذاری زمین مذکور به اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه فعلا زمین یاد شده در تصرف آموزش و پرورش می باشد مسئله مصداق بند ب قانون فوق الاشعار خواهد بود


با امکان استفاده خواهانها از مشترکات واقع در پارکینگ هرگونه مزاحمتی از ناحیه تجدید نظرخواه برای آنان منتفی خواهد بود


عدم اجرای مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به محلهای تجاری درشهرک الوند


ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فروش سه واحد آپارتمان احداثی صادر و اعلام می نماید


کاربری پاساژ میرداماد کلا تجاری اداری میباشد و کلیه مالکین و مستاجرین از واحدهای مختلف پاساژ بعنوان محل کسب و کار استفاده می کنند نه بعنوان محل سکونت


فروشنده عملا حق فسخ ادعایی را بطور ضمنی از خود سلب و ساقط نموده - رهن