×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به مواد ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) قانون مرکز آمار ایران


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی


آئین نامه اجرائی بند ( ز ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه راجع به بند ( م ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1382


تصویبنامه در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده ( 38 ) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات نمی باشند


آئین نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور


آئین نامه ایجاد تسهیلات برای تامین مسکن کارکنان دولت


جواز پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل شهدا


آئین نامه اجرائی جزء ( 3 ) بند ( ب ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در خصوص کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دودرصد ( 2درصد ) عوارض آموزش و پرورش


آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بند ( پ ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی گیلان


انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات مرکزی نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری


عضویت اعضای جدید شورای معین


تفویض تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی به هیئت امنای آنان


انتخاب منشی دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی


آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور


تصویبنامه در خصوص عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مجمع عمومی شرکتهای مادر تخصصی


تصویبنامه در مورد ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای بندهای ( الف ) و ( ر ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه راجع به شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیف و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران