×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

آئین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره ( دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجی )


آئین نامه اجرائی بند ( ح ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( الف ) تبصره ( 20 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( الف ) تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


ابطال بخشنامه 966 ک مورخ 1378 1 28معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی


آئین نامه اجرائی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار


ابطال ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در مورد تعیین ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط


اصلاح آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور


آئین نامه اجرائی ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی


تصویبنامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور برای طرح خریدمهندسی


اصلاح آئین نامه اجرائی بندهای (ب ) ، (ج ) - (د) ، (ه) ، (و) ، (ز) ، (ح ) ، (ن ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه راجع به برنامه زمانبندی ، روش ومیزان واگذاری سهام 14 شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران


تصویبنامه در خصوص واگذاری سهام شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) از طریق سازمان بورس اوراق بهادار


تصویبنامه راجع به تعیین شرایط اعطای اعتبار جهت صدور خدمات فنی ومهندسی توسط بانک توسعه صادرات ایران از محل صندوق ذخیره ارزی برای کشورهای ازبکستان و جیبوتی


تصویبنامه در مورد پرداخت وام ارزی یا تسهیلات ریالی بلند مدت ( با نرخ رایج بین المللی ) به سازندگان داخلی انواع شناور


اصلاح آئین نامه مالی ، معاملاتی ، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ج ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص ورود پنبه دانه و پنبه