×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ( 2 ) ماده ( 70 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اتهام رباخواری و صلاحیت دادگاه عمومی


شکایت شاکی اخذ ربح توسط متهم است نه ثروت ناشی از ربا - صلاحیت دادگاه عمومی


رسیدگی به اتهام تحصیل ثروت نامشروع از طریق ربا در صلاحیت دادگاه عمومی است


عمل طرفین بابت سرمایه گذاری در امر طلا و طلاسازی و خرید دستگاههای طلا و طلاسازی و خرید دستگاههای طلاسازی بوده و مساله ربا محرز نمی باشد


اعتراض بقرار منع تعقیب - موارد اعلام شده قبلاً در چهار پرونده در مراجع مختلف قضائی تهران مطرح رسیدگی و منتهی باظهار نظرهائی و رای قطعی شده است


معامله معارض نسبت به 4 5 مترمربع انباری بنظر این دادگاه محرز می باشد


گزارش بازرسان کار اعتبار کارشناسی و در حکم گزارش ضابطین است که در حدود صلاحیت تخصصی آنان تهیه و تنظیم یافته است


عدم توجه به موضوع تفکیک وظایف از طرف هر یک از ادارات و دوایر تابعه و مداخله در اموریکه جزء وظایف دیگری بوده فقط یک تخلف اداری محسوب بوده و نمی تواند تاثیری در وضعیت ارباب رجوع داشته باشد


متوفی خود را زیر چرخ کامیون انداخته و در این مورد اظهارات شهود که حاضر در صحنه بوده اند مقدم به نظر پلیس راهنمائی است که در محل حضور نداشته است


متهم موصوف را از جهت جعل گذرنامه به هفت ماه حبس تعزیری و در مورد استفاده از سند مجعول نیز به هفت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید


مطب پزشکان در حکم اماکن مسکونی شناخته است لیکن تعدیل اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره براساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 موید شمول قانون اخیر برروابط طرفین است


امضاء کردن ظهر چکهای بلامحل کلاهبرداری محسوب نمیشود


حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه جدید


مقصود واقعی از قرارداد واگذاری امانتی طرفین نیز وجود رابطه استیجاری است - قریه سعید آباد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 نمی باشد


برای تغییر جهت استفاده از مورد اجاره اجتماع موافقت کلیه موجرین ضروری است


منظور بند 2 ماده 3 لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از طرح دعوی در مراجع قضائی اعتراض به رای هیئت نظارت نبوده بلکه طرح دعوی بر علیه مالک یا مالکین ملک مجاور که سند مالکیت آن مقدم و معتبر اعلام شده است میباشد


عقد نکاح از روی جهل به موضوع و حکم آن واقع شده ولی چون وقوع نزدیکی بین آنان ثابت و محرز نبوده لذا با وصف باطل بودن عقد نکاح حرمت ابدی بین آنها جاری نخواهد بود


درخواست انحلال شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء محل نزاع و اختلاف باشد به طرفیت خود شرکا باید طرح شود


تابعیت ایرانی فرزندانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می شوند منوط به این است که پس از رسیدن به سن 18 سالگی در ایران اقامت داشته باشند