×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

دلیلی نیست که کسی اظهار اسلام نماید ما حکم بکفر ایشان نمائیم


اساسنامه شرکت سهامی دارویی کشور


نظامنامه اجرا


کانون وکلا در انتخاب اشخاص بعنوان وکیل یا کارآموز وکالت بدون نقش و نظر نیست


متقاضی واجد دانشنامه لیسانس از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه بوده یا سابقه قضائی نیست


نامبرده دارای پروانه وکالت بوده و تقاضای استرداد آن را از کانون کرده ، ارجاع اعتراض او از طرف کانون به این دادگاه برای رسیدگی صحیح نبوده


رای این دادگاه حاکی از تایید نظر کانون وکلای دادگستری بر رد تقاضای پروانه وکالت بلحاظ واجد شرایط نبودن وی نه قابل رسیدگی مجدد و نه قابل اعاده دادرسی است


تقاضای نامبرده از کانون وکلای دادگستری ، استرداد پروانه امانی است نه اخذ پروانه وکالت دادگستری


متقاضی پروانه وکالت برخلاف قانون ، خود را واجد شرایط کارآموزی معرفی کرده پروانه گرفته است


عدم تصمیم گیری کانون در فرصت مناسب برای متقاضی موجب این حق نیست که در زمانی که اصولا اعطای پروانه به او قانونا میسر نیست ، به صدور پروانه کارآموزی اقدام شود


با عنایت به مدلول رای دادگاه نظامی و نحوه انشای آن و التفات به اعاده حیثیتی که با در نظر گرفتن تاریخ صدور حکم حاصل شده ، و توجه به جامع اوضاع و احوال ، اعطای پروانه وکالت به نامبرده بلااشکال است


به کسانی که سلب صلاحیت قضائی شده باشند پروانه وکالت داده نمی شود


متقاضی صدور پروانه کارآموزی وکالت قبل از تصویب قانون اصلاحی فوق الذکر در سال 63 بازنشسته شده


انجام اختبار و اتخاذ تصمیم درموردنتیجه آن با کمیسیون کارآموزی و هیئت مدیره کانون وکلا می باشد


اعتراض وکیل دادگستری بر تصمیم کانون وکلا راجع به عدم استرداد پروانه وکالت


اعتراضات شاکیه (بلحاظ پائین تر از حدنصاب بودن معدل اختبار) مدلل و موجه بنظر نمی رسد


سابقه خدمت قضایی متقاضی پروانه وکالت (که افسر قضائی ارتش بوده ) به حد نصاب مذکور در ماده واحده اجازه وکالت به افسران قضائی نمی رسد


کانون با مراجعه به سند خدمت (فیش ) متقاضی ، او را واجد حسن سابقه خدمت ندانسته ، تقاضای صدور پروانه وکالت نامبرده را رد کرده است


بررسی حسن سابقه قضاتی که تقاضای پروانه وکالت می نمایند و تشخیص آن با کانون است


اعتراض سرکار سرگرد قضائی بازنشسته ارتش نسبت به تصمیم کانون وکلا از جهت عدم حصول شرایط لازم ، صدورپروانه وکالت را برای مشارالیه جایز ندانسته وارد نمی باشد