×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور


رأی شماره946 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مقرری بیمه بیکاری


اصلاح تصویب‌نامه شماره 200634 ت48619هـ مورخ 12 10 1391


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 258899 ت46038ک مورخ 16 11 1389


تصویب‌نامه در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان خراسان جنوبی تا پایان عملکرد سال 1390


تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی با در تأمین آب فلات مرکزی ایران و صنایع شرق کشور


تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده(56)


تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستاهای گوهجین، شالوار و گاودره از شهرستان ابهر در استان زنجان


تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382ـ


رأی شماره 940 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل


رأی شماره 945 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده است


رأی 938 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شاهین‌شهر در مورد وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران


تصویب‌نامه در خصوص افزایش مستمری کلیه مستمری‌بگیران اعم از بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138)


اصلاح بخشی از بند 1ـ1 مصوبه مورخ 24 11 1390 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای


اصلاحیه مصوبه مورخ 13 9 1391 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه تعریف سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری


رأی شماره937 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند4 تصویب‌نامه شماره ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت


رأی شماره942 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد


رأی شماره 918ـ917ـ916 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی


رأی شماره920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی