×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

قانون حمایت خانواده


رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «الف» ردیف 3 تصویب‌نامه شماره هیأت وزیران


آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی


تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392


امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی


رأی شماره 929 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره هیأت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


رأی شماره915 هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور


رأی شماره 929 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره هیأت وزیران درخصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


تصویب‌نامه درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی در کشور


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش3)


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش2)


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش1)


تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392


قانون سه‌دوازدهم (12 3) بودجه سال 1392 کل کشور


رأی شماره 843 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه


سند جامع توسعه هوافضای کشور


رأی شماره800 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی


رأی شماره 840 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجد شرایط به داشتن پروانه بهره‌برداری


رأی شماره 839 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت