×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

تعیین مرتبه استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس


پذیرش کارگر نمونه سال وکارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاهها و آموزشکده های فنی


ترتیب اجرای امر گزینش عمومی داوطلبان آزمون سراسری دانشگاهها


اصلاحات اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی


اصلاح بند 6 به مصوبه تاسسیس سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلآمی و انسانی


اصلاحات آئین نامه انضباطی دانشجویان


اتخاذ تصمیم درمورد استفسار از برخی مراتب احراز توبه در امر گزینش دانشجو


درخصوص عضویت چهارتن از افراد معرفی شده هیات مرکزی گزینش دانشجو در هسته گزینش اعزام ، بورس و کارشناسی ارشد


تکمیل و اصلاح بند ( 3) ضوابط گزینش دانشجو


درخصوص تغییر ضوابط عمومی گزینش داوطلبان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری


پاسخ استفسار وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با مردودین گزینش سالهای قبل


تعیین اعضای هیات گزینش دانشجو


لزوم کسب تایید ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی قبل از عزل هر یک از روسای دانشگاهها


تصمیمات در رابطه با طرح 45 روزه انترنها و خدمت 6 ماهه دانشجویان رشته پزشکی در جبهه های جنگ تحمیلی


پاسخ استفسار وزارت بهداشت ، درمان و آموز ش پزشکی با مردودین گزینش سالهای قبل


توضیح درباره مصوبه ( احراز توبه در رابطه با دانشجویان تعلیقی و کسانی که قبلا در گزینش مردود شناخته شده اند)


اعمال ضوابط جدید گزینش در بررسی مجدد پرونده مردودین کنکور گذشته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


تایید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران


توضیح پیرامون بند ( 1 ) مصوبه شیوه گزینش در رابطه با گزینش دانشجو


موافقت اصولی با تاسیس موسسه جامع تحقیقاتی