×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

رأی شماره716ـ 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار


آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی


اصلاح بند (ج) ماده (9) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی


نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره 771 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره 724 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره‌های 717 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره 627 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش (الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8 11 1383 شورای اسلامی شهر گرگان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زابل


الحاق یک بند به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س)


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید بهشتی


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فسا


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان


اساسنامه جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)


رأی شماره 714 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21 12 1386، 11 4 1385 و 4 3 1384 هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه


رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک از قسمت الف و بند 11 از قسمت ب در بخشنامه شماره 5186 ـ 41 40 م ـ 9 4 1387 معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت جهت بازنشستگی جانبازان


رأی شماره634 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 3628 ـ 23 9 1381 با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان