×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و11و16 دیوان عدالت اداری


با الغاء مصوبه مورد اعتراض و امکان تعویض شناسنامه گروه سنی مزبور موضوع شکایت منتفی گردیده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورت


شاکی صریحاً مدعی مغایرت مصوبات مورد اعتراض با حکم قانونی خاص نشده است


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدات اداری


موضوع شکایت و خواسته اصلاح ماده 17 قانون حقوق و مزایای مستمر مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


شکایت و خواسته ابطال قسمتی از ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی


سربازان مشمول در جهاد باید (6) ماه اضافی خدمت نمایند که این مدت نه جزو دوران احتیاط به حساب می آید و نه بعنوان ذخیره محسوب می شود


کارمندان شرکت صنایع هواپیمائی ایران از لحاظ استخدامی مشمول آئین نامه استخدامی خاص آن شرکت میباشند


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون نظام وظیفه عمومی


مقررات تبصره ماده 69 قانون استخدام نیروهای مسلح با تصویب لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران حاکمیتی نداشته است


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


محکومیت کیفری زائد بر یکسال موجب اخراج پرسنل مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح از خدمت دولت بوده است


تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه شرکت اعضای سپاه در انتخابات


با عنایت به لایحه جوابیه موضوع شکوائیه منتفی بوده و موجبی برای رسیدگی هیات تشخیص نگردید


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و20 دیوان عدالت اداری


همردیفان شهربانی که در تاریخ مذکور از شمول مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق خارج بوده اند


بخشنامه مورد شکایت با تصویب قانون جدید خدمت وظیفه عمومی و آئین نامه اجرائی آن قوت اجرائی ندارد


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9و5 دیوان


موضوع شکایت و خواسته ابطال موادی از آئین نامه انضباطی کمیته انقلاب اسلامی