×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویبنامه درباره تغییر نام شهرستان رضائیه به ارومیه


تصویبنامه درباره انتصاب آقای مهندس نظام الدین موحد به سمت معاونت وزارت راه و ترابری و رئیس کل راه آهن دولتی ایران


تصویبنامه درباره تغییر نام شهرستان شاهپور به سلماس


تصویبنامه درباره بهره مندی داوطلبین شرکت در جهادسازندگی از مزایای بیمه درمانی مستقیم تامین اجتماعی


تصویبنامه درباره تغییر تاریخ مندرج در ماده یک اساسنامه سازمان تامین اجتماعی


تصویبنامه درباره واگذاری اراضی به منظور ایجاد مسیر کابل برق ایستگاههای حفاظت از زنگ خط لوله تهران - تبریز به شرکت ملی نفت ایران


تصویبنامه درباره تغییر نام روستای شاه آباد قم به اسلام آباد


تصویبنامه درباره تغییر عبارت قسمت اخیر ماده 11 آئین نامه تاسیس مؤسسات خبری و نمایندگی خبرگزاریهای خارجی در ایران


تصویبنامه درباره تغییر نام سه روستا از توابع بخش اسدآباد همدان


تصویبنامه درباره تغییر نام بخش کهک قم به نوفل لوشاتو


تصویبنامه درباره تعیین کارشناس مسئول اقتصاد کشوری در دفتر نمایندگی ایران در رم


تصوبینامه درباره تغییر نام شهر و بخش بندر شاهپور به بندر خمینی


تصویبنامه در مورد لغو تصویبنامه 3148 مورخ 1357 2 18


تصویبنامه فروش تریاک به معتادین


تصویبنامه در مورد تعیین مدیران بطور موقت برای اداره کارخانه البرز


تصویبنامه در مورد صدور پروانه برای انجمنهای علمی


تصویبنامه در مورد سرمایه گذاری بانک توسعه و کشاورزی در 23 شرکت سهامی


تصویبنامه درباره تغییر نام بندر شاه به بندر ترکمن


تصویبنامه درباره تغییر نام بندر پهلوی به بندر انزلی


تصویبنامه در مورد ایجاد یک محل معاونت جدید در امور انقلاب در وزارت دفاع ملی